Djur - Trelleborgs kommun

6257

Länsstyrelsen Västerbotten - Djurskyddskontroller ger friska

Ring 010-224 81 60 vardagar klockan 9-11 för att anmäla misskötsel av tama djur. Gäller din anmälan någonting allvarligt och/eller akut kan du under den tid som Länsstyrelsen har stängt ringa till Polisen. Telefonnumret är 114 14. Gäller det pågående djurplågeri ringer du 112. Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Läs mer och registrera dig hos Jordbruksverket. Fågelinfluensan har konstaterats i en … Vad säger lagen om hundhållning?

  1. Lesbiska samlag
  2. Husserl fenomenologia resumen
  3. Sålda hus svedala
  4. Del av grenoli
  5. Pixabay ̈

omläggning gällande byggnader, djurhållning, växtodling, ekonomi. Malin Fernholm förmedlar rätt rådgivare till dig, 010-223 73 36, malin.fernholm@lansstyrelsen.se. organisationsnummer 559060-5969, tillstånd till djurhållning med slaktkycklingproduktion på fastigheterna Ekenäs 1:3 och Ekenäs 1:2 i Lidköpings kommun. Tillståndet omfattar en djurhållning om högst 300 000 platser för slaktkycklingar, vilket motsvarar 1 500 djurenheter. Från den 1 juli är Douwe van der Woude ny naturvårdsarbetare i Kosterhavet.

Använd kontaktuppgifterna nedan vid misstanke om att djur far illa. Länsstyrelsen Dalarna Telefonnummer: 010-22 50 501 (vardagar 10.00-12.00) Länsstyrelsen. Länsstyrelsen StockholmStockholms universitet Entusiasmera, engagera och inspirera samt väcka intresse för djur och natur i alla dess former.

Djur - Värmdö kommun

Nya krav på registrering för att kunna spåra smittor hos djur Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot djur för förvaring eller utfodring. Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen och kontrollerar hur du sköter dina djur.

Kompendium i förvaltning och djurskydd - DiVA

omläggning gällande byggnader, djurhållning, växtodling, ekonomi. Malin Fernholm förmedlar rätt rådgivare till dig, 010-223 73 36, malin.fernholm@lansstyrelsen.se. organisationsnummer 559060-5969, tillstånd till djurhållning med slaktkycklingproduktion på fastigheterna Ekenäs 1:3 och Ekenäs 1:2 i Lidköpings kommun. Tillståndet omfattar en djurhållning om högst 300 000 platser för slaktkycklingar, vilket motsvarar 1 500 djurenheter. Från den 1 juli är Douwe van der Woude ny naturvårdsarbetare i Kosterhavet. Douwe kommer ursprungligen från Holland men flyttar nu från Stockholmsområdet till … E-post: Maria.Hammarstrom@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 72 10 Fakta omhändertagande av djur. Om Länsstyrelsen vid kontroll av djurhållning upptäcker allvarliga brister där Djurhållning, jord- och skogsbruk 28 § Lagring av stallgödsel, handelsgödsel, avloppsslam, ensilage och kalk får inte ske på sådant sätt att Göta älv kan förorenas.

För Ystad-Österlenregionens del är det Länsstyrelsen i Skåne län med djurskydds-organisationen i  2 § Lagen gäller djur som hålls av människan och viltlevande försöksdjur.
Exempel på svaga och starka sidor

Lansstyrelsen djurhallning

Miljöbalken Miljöbalken gäller för allt som kan påverka hälsan och miljön negativt. I miljöbalkens Bonde vann mot länsstyrelsen om djurhållning Länsstyrelsens inspektion slutade med att bonden fick ett flertal förelägganden. Men bonden överklagade i domstol och vann. FRÅGA Vill veta om det går att stämma för förtal med anledning av en anmälan till Länsstyrelsen om vanvård av häst. I den anonyma anmälan angavs att den 27 år gamla hästen var i fruktansvärt dåligt skick både vad gällde hull och allmäntillstånd. Fel av länsstyrelsen avvisa ansökan om djurhållning Länsstyrelsen gjorde fel som avvisade en ansökan om tillstånd för djurhållning med hänvisning till att verksamheten kräver tillstånd enligt 11 … VÄGLEDNING OM DJURHÅLLNING 2016-02-11 Djurhållning . I denna vägledning finns en instruktion för hur vissa uppgifter gällande djur-hållning ska rapporteras i emissionsdeklarationen i SMP. Motsvarande vägledning fanns tidigare i Naturvårdsvårdsverkets vägledning om föreskrifter om miljörapport.

Om det finns behov får tillsynsmyndigheten efter anmälan föreskriva att en avvecklingsplan ges in. 20. Förändringar i gödselhanteringen ska anmälas i god tid innan till … miljöbalken till befintlig och utökad djurhållning på fastigheten Tråvad 15:49 i Vara kommun. Tillståndet gäller för djurhållning omfattande högst 3 300 platser för slaktsvin. Tillkommande djurstall ska lokaliseras enligt huvudalternativet (se bilaga med kartöversikt i bifogat beslut om igångsättningsmedgivande). Har du frågor om djurskydd, kontakta Länsstyrelsen, telefon: 010-225 41 22 eller e-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se Fågelmatning Att mata fåglar är tillåtet om det sker utan olägenhet för människor eller miljön.
Lena söderberg göteborg

Är du nöjd med den här webbsidans innehåll och struktur? Djurhållning. Miljöförvaltningen har ansvaret för miljötillsynen på djurgårdar. E-post till Länsstyrelsen Skåne: tillsynslagen.skane@lansstyrelsen.se. Telefon till Länsstyrelsen Skåne: 010-224 13 50.

Du kan göra anmälan via webbformulär eller genom att ringa. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur. Anmäl bristande djurhållning Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur.
Prostatacancercentrum sahlgrenska

friskolan kajan uppsala
laserborttagning tatuering stockholm
skilsmässa advokat kostnad
richard nilsson säkra varberg
offert eller anbud

Länsstyrelsen Skåne Djurhållning - Mynewsdesk

För skyddsavstånd till bebyggelse och andra frågor kopplat till hästverksamhet se Boverkets vägledning om Planering för och invid djurhållning samt Folkhälsomyndighetens Tillsynsvägledning hästhållning. Buller från industri och liknande verksamheter hanteras av prövnings- … E-post: tillsynslagen.skane@lansstyrelsen.se. Telefon: 010 - 224 13 50. Vid akuta ärende utanför kontorstid kontaktar du polisen på telefon 114 14. Stora besättningar - miljöfarlig verksamhet.

Djur - www.emmaboda.se

20.

Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen  Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet. Olägenheter orsakade av djurhållning hanteras av kommunens miljö- och byggnämnd.