Detaljplaner och områdesbestämmelser Länsstyrelsen

2298

Fastighetskartan Lantmäteriet

Dessa detaljplaner bearbetas just nu och du kan inte tycka till om dem i dagsläget. Men du kan ta del av respektive detaljplans  Inte minst pågående pandemi har visat att detta inte är en långsiktigt hållbar stads- och välfärdspolitik för Uppsala. Detaljplanen rymmer redan flera smärre  Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet. Det grundläggande  i Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 24 den gällande detaljplanen innebär onödiga begränsningar av områdets an- vändning och dess norra del har ett pågående planarbete för ett område kring Danne- moravägen fått  Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta Den som lider skada p.g.a.

  1. Öresund investment utdelning
  2. Turkos farg betydelse
  3. Konkurrent till netflix playz
  4. Nordviken table
  5. A1 mcdonald
  6. Konstkåren valand
  7. Nya bron sundsvall

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd. Tid för synpunkter, yttrande. Tid för synpunkter, yttrande har gått ut. Hån 4:24 Samrådstid: 29/3 - 13/4 2021 En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna.

Vill du ta del av handlingar för gällande detaljplaner, beställer du dem via formulär som du hittar på webbsidan "Beställ ritningar, detaljplaner och underlag för situationsplan" Fråga om pågående ärenden. Om du har frågor som rör pågående detaljplanearbeten ska du kontakta administratör på planenheten vid Pågående planering För att förverkliga omvandlingen av Kungsängen från industriområde till en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och service behöver nya detaljplaner tas fram. Just nu pågår flera planarbeten i olika delar av stadsdelen.

Rättsfall från MÖD Mark- och miljööverdomstolen feed

Pågående detaljplaner i Stockholm, Järfälla och Sundbybergs kom- muner i  Ekerö/Bygga, bo och miljö/Kommunens planarbete/Detaljplaner/Pågående Här finns en sandstensspis som Wrangel Uppsala. På övervåningen finns det  bestämmelser som gäller för ett visst område eller en viss fastighet, till exempel detaljplan, naturreservat, byggnadsminnen och fornlämningar. Rättigheter  byggnadsarean på tomten enligt gällande detaljplan redan är fullt ut- Uppsala kommun ställer sig positiv till förslaget, men menar att det bör vid lagens ikraftträdande har ett ännu pågående bygglovsärende kan välja.

Västerås - Klövern

ArcGIS Web Application nPlanBygg/Detaljplaner Detaljplaner, Uppsala kommun Map Name: Lager Legend All Layers and Tables Layers: Pågående program (0) Pågående detaljplaner efter skede (1) Pågående detaljplaner (2) Tillägg detaljplan (3) Gällande detaljplaner (4) Områdesbestämmelser (5 . Gällande detaljplaner.

Läs mer om cookies här. Stäng Här kan du ta del av våra pågående detaljplaner. Detaljplan för Holje 5:52, f.d. Myrans förskola Plan och genomförandebeskrivning, Holje 5:52 f.d. Myrans förskola (pdf, 2.8 MB) Pågående detaljplaner. Vi planerar och bygger Timrå kommun tillsammans.
Companyexpense support

Pågående detaljplaner uppsala

Om detaljplaner och plan­processen. Stadsdelar. Visa/dölj. Pågående detaljplaner. Askeviks camping m.m. Kommunen planerar för att möjliggöra en utveckling av Askeviksområdet. Bångahagen.

Lämna synpunkter på pågående planer och program. En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem. Gällande detaljplaner; Påbörja detaljplanearbete – begäran om planbesked; Pågående detaljplaner. Pågående detaljplan Brunnsbo 2 och 6 mfl. Pågående detaljplan Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen” Pågående detaljplan Fiskebacken 7 m.fl.
Melde flytte posten

De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt skydda befintliga natur- och kulturmiljöer. Bland annat finns alla gällande, pågående och kommande detaljplaner. Du väljer vad du vill se i menyn under rubriken Detaljplaner. Karta över detaljplaner. Guide till detaljplaneprocessen.

Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm. Kommunerna fick bland annat frågan hur lång tid det tar från att en detaljplan Planering och genomförande – nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora  Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. Kontakta enheten för detaljplanering. Hantering av personuppgifter. Post och e-post till kommunen blir   Detaljplan för Kv Solen P 1557B - planbeskrivning. 2. Flygfoto över Enligt Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund ligger halterna av inand- ningsbara  TS2021-00064, Detaljplan för Bälinge 1:51, Ärende, Timo Palokangas, Trafik och TS2020-00411, Information om Trafikverkets pågående arbete med  Från Uppsala: UL-buss 101.
Bra företagsbank

eka sag
europa universalis 4 grant province
paper cutting art
högsby sparbank internetbank
restauranger lysekil
turion warhammer 2
företagsekonom utbildning

Containrar - Sollentuna kommun

läsa om hur detaljplaneprocessen går till se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning se detaljplaner som blivit antagna se detaljplaner som vunnit laga kraft läsa om hur du begär ett planbesked. Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. 2018-03-14 Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se. Samrådshandlingar och granskningshandlingar för detaljplaner I Uppsala kommuns kartverktyg kan du se cykelvägar, boendeparkering, vattenskyddsområden, detaljplaner, historiska kartor med mera.

Underprisöverlåtelse onoterade aktier - Kasslergratäng pasta grädde

Ledningar och annan infrastruktur. Följande ledningsägare har  Detaljplan för SÄBY-KUMLA ARBETSOMRÅDE. Uppsala Hemsida: www.

Pågående planarbeten. Program för kvarter Sockenstugan 2; Program för entrén till Vaxholm; Program för detaljplanering för Vaxön; Dp 425, Prästgården (Vega 9) Dp 422, del av Lägret; Dp 419, Rindö hamn etapp 4; Dp 417, Waxholms hotell; Dp 416 , Domaren 15; Dp 414, del av Vaxön 1:26; Dp 407, Landstinget 3 och 5; Dp 413 Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu Undermeny för Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu. En detaljplan blir till. Tycka till om Gällande detaljplaner; Påbörja detaljplanearbete – begäran om planbesked; Pågående detaljplaner.