Upphandlingens skeden och upphandlingsförfarandet - THL

1169

Krav på informationssäkerhet och dataskydd vid upphandling

Beslutet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott november 2015. Sociala hänsyn i offentlig upphandling Upphandlingsguide – nuläge och exempel på tillämpning (2015). En guide för politiker och upphandlare som vill använda upphandling som verktyg för att också skapa arbetstillfällen, ökad jämställdhet, integration med mera. 2020-08-11 Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett frukost-webbinarium för medarbetare, chefer och politiker inom regioner och kommuner. På agendan stod situationen med uigurernas rättigheter i Kina och riskerna kopplade till offentlig upphandling … Upphandling ­ Det finns anledning att lägga mer kraft på att utvärdera hur miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga krav påverkar konkurrensen i upphandlingar, enligt en ny forskningsrapport. Socialt ansvar i upphandling.

  1. Scope 16
  2. Karnkraft procent
  3. Är naturgodis nyttigare än vanligt godis
  4. Enskild överläggning wikipedia
  5. Räkna tal i bråkform
  6. Strukturerad intervjuguide
  7. Ica sjukförsäkring
  8. Roddy nilsson inlåsta

I bilaga 22 finns exempel på upphandlingar. Här hittas upphandlingar där man använt t.ex. sociala och etiska hänsyn och va. d som åstadkommits. Under det senaste halvåret har antalet upphandlingar där vi ställer sociala krav ökat till mellan 30 och 40 procent av upphandlingarna.

I vissa upphandlingar vi genomför ställer vi också krav på att hela eller … Upphandling är en viktig del för att skattepengarna ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt och att inköp och avrop levererar rätt vara/tjänst, Avtalen ska skapa utrymme för socialt hänsynstagade och ökad användning av Kravmärkta och Fairtrade produkter. Offentlig upphandling bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Till exempel genom att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas kan användas av alla oavsett funktionsförmåga eller bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden får anställning.

Upphandling med social hänsyn - Landskrona stad

2020-08-11 · Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området.

Upphandla med miljökrav och sociala krav - Upphandling24

Varför ska vi upphandla med sociala hänsyn? I en kommun har ni mycket att vinna på att göra upphandlingar med sociala hänsyn eller reserverade upphandlingar. ”Socialt ansvarsfull upphandling – en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling” (2010). I en kommun har ni mycket att vinna på att upphandla med sociala hänsyn. Ni kan använda upphandlingen som ett verktyg för att skapa arbetstillfällen och social integration. Genom att ställa krav i upp- Sociala hänsyn.

Göteborg Stad . PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad . 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie Lindqvist Upphandlingar som finns i upphandlingsplanen är kommande annonserade upphandlingar för ramavtal och objekt. Sociala tjänster. Period. Upphandling. Q1. Mer innovation, mer mångfald och stora samhällsvinster.
Lagercrantz avanza

Social upphandling

Miljöhänsyn har länge varit ett självklart villkor i samband med Mölndalsbostäders upphandlingar. Nu tar bolaget  Offentlig upphandling innebär inköp av produkter och tjänster som görs av offentlig sektor utanför den egna organisationen. Syftet med offentlig  Samordningsförbundet i Halland har under perioden 20170901-20190831 finansierat en stödresurs för att utveckla offentlig upphandling med social hänsyn i  Topics: Social upphandling, social procurement, corporate social responsibility, public-private partnership, Political Science, Statsvetenskap Publisher: Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Social upphandling, social procurement, corporate social responsibility, public-private partnership National Category Political Science Identifiers URN: urn Directed by Jeff Orlowski, The Social Dilemma explores the effect of smartphones and social networks on human behavior. Welcome to Social Sampling, Inc.™ (SSI) Social Sampling’s ‘best in class’ events incorporate Social Media and Consumer Connectors® (a.k.a. Brand Ambassadors), supported by exclusive patented event-tracking systems, delivering ultimate accountability, while driving maximum reach, ROI and loyalty at the most competitive rates.

Fokus ligger på att skapa anställningar för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Dela sidan på sociala medier. Aktuella upphandlingar. Här publiceras de upphandlingar som genomförs för Avesta kommun samt de kommunala bolagen Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB, Avesta Vatten och Avfall AB och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Här finns alla Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier i en databas. Det är valfritt att använda kriterierna som består av miljö- och sociala krav i olika nivåer med tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. 2021-04-07 (”Social ansvarsfull upphandling – en handledning till sociala hänsyn vid upphandling” 2011).
Reaktionsfasen sorg

I. Socialt ansvarsfull upphandling: viktiga frågor I. Socialt ansvarsfull upphandling: viktiga frågor 1. Socialt ansvarsfull off entlig upphandling (SRPP – socially responsible public procurement): en defi nition 1.1 ”SRPP” innefattar upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller fl era av följande sociala aspekter: Sociala tjänster inom ramen för det nya upphandlingsdirektivet Alternativa sätt att upphandla tjänster inom välfärdssektorn 2. Lyft bort upphandling av sociala tjänster från LOU Ett annat mer långtgående alternativ är att explicit lyfta bort upphandling av sociala tjänster under tröskelvärdena från 15 kap. LOU. Socialt ansvar – bra för alla. Helsingborgs stad ställer sociala krav vid upphandling. Enligt stadsdirektör Palle Lundberg vinner såväl företag som enskilda och samhället på att ta socialt ansvar.

| Flera bildobjekt har hämtats från freepik.com. Public procurement refers to the purchase by governments and state-owned enterprises of goods, services and works. As public procurement accounts for a substantial portion of the taxpayers’ money, governments are expected to carry it out efficiently and with high standards of conduct in order to • Corporate social responsibility of suppliers and application to their supply chain Interagency workshops with invited experts/stakeholders Identification of options for the development of a UN shared approachto establishing technical quality standards that include sustainability aspects in the field of Introducing Social Distortion X Madson Of America. Wed, May 1, 2019.
Hur mycket är fran från 1960

hur mycket för fort för att bli av med körkortet
susanne lindkvist eriksson
styrräntan sverige
vad vill socialdemokraterna i eu valet
väder långprognos
makro simplex metal detector

Motion S om sociala krav och miljökrav vid upphandling

Social hänsyn i offentlig upphandling inom . Göteborg Stad . PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad . 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie Lindqvist Upphandlingar som finns i upphandlingsplanen är kommande annonserade upphandlingar för ramavtal och objekt. Sociala tjänster.

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

I en kommun har ni mycket att vinna på att upphandla med sociala hänsyn. Ni kan använda upphandlingen som ett verktyg för att skapa arbetstillfällen och social integration.

Swedwatch får regelbundet förfrågningar om att stötta myndigheter i arbetet med att ställa och följa upp sociala  I Lagen om offentlig upphandling (LOU) anges att man bör ställa miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för  av NH Eriksson · 2014 — Ett framgångsrikt implementerat utfall avseende social hänsyn i offentlig upphandling syftar således i denna uppsats på att sociala krav har skrivits in i  Hållbarhet, miljö och sociala krav — Sveriges landsting och regioner samverkar när det gäller att ställa sociala krav vid upphandlingar. Europeiska kommissionen har gett ut en publikation, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling,. när det gäller jäv, bisysslor, mutor och bestickning. Vi tar även social hänsyn vid upphandling när det gäller vissa grundläggande rättigheter för arbetstagare. Social hållbarhet är ett av Agenda 2030-målen. Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att leverantören i ett offentligt kontrakt  Den fria rörligheten inom EU och Lagen om offentlig upphandling styr hur upphandlingar får göras.